PEDAGOG

“ Oferta zajęć dydaktycznych z emisji głosu, autoprezentacji i pracy z mikrofonem.
Zapraszam do współpracy.”

Zajęcia składają się z części:

 • Teoretycznej (prezentacja)
  – budowa i zasady działania układu oddechowego i artykulacyjnego człowieka;
  – choroby zawodowe głosu
  – higiena głosu
 • Praktycznej (ćwiczenia)
  – emisyjne (prawidłowy oddech i rezonans)
  – artykulacyjne (prawidłowa dykcja)
  – praca z tekstem
  – praca z mikrofonem
  – mowa ciała

“ Świadomość głosu - usłysz mnie i zrozum.”

„Głos ludzki to najszlachetniejszy z dźwięków. Skoro jakiemuś instrumentowi chce się
pochlebić, mówi się, że śpiewa. Gardło ludzkie jest więc pięknym, ale i bardzo trudnym do
opanowania instrumentem. Gdy bowiem inne instrumenty robi się według ustalonych
wzorów, ludzki instrument robi się sam, kierowany przez naturę”.

 

Tymi słowami istotę posługiwania się prawidłową fonacją opisał słynny felietonista, krytyk i
znawca kultury Jerzy Waldorff.

Głos jest podstawowym narzędziem pracy dla wielu zawodów z branży menedżerskiej,
edukacyjnej, dyplomatycznej i medialnej. Współcześnie dominuje przekonanie, że głos i
sposób w jaki się nim posługujemy buduje wizerunek pracownika i firmy. Należy więc
rozwijać świadomość ludzkiego potencjału w tym zakresie. Zdobywać wiedzę i umiejętności
praktyczne do świadomego kreowania nośności i barwy głosu oraz prawidłowej artykulacji w
języku polskim, a także pracować nad świadomością swojego ciała i postawy uwzględniając
również pracę z mikrofonem.

Rosnące zapotrzebowanie na kształcenie emisji głosu i autoprezentacji generuje powstawanie nowych metod, mniej pracochłonnych i szybko budujących prawidłowe nawyki oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne.

W oparciu o autorskie opracowania techniki emisji dr Bogumiły Tarasiewicz i mgr Marka Ravskiego oraz własnym, ponad dwudziestoletnim doświadczeniu zawodowym pracy na scenie, prowadzę zajęcia „Emisja Głosu i Kultura Słowa” w Gdańskiej Wyższej Szkole
Humanistycznej oraz zajęcia indywidualne w mojej pracowni w Sopocie. Proponuję również zajęcia dla Państwa pracowników, studentów, osób zainteresowanych emisją głosu w formie kursu/ warsztatów pt.: „Świadomość głosu-usłysz mnie i zrozum”.

Scroll to Top